คุณสมบัติที่ดีของนักกีฬากระโดดไกล

คุณสมบัติที่ดีของนักกีฬากระโดดไกล

คุณสมบัติที่ดีของนักกีฬากระโดดไกล

การเป็นนักกีฬาที่ยอมมีคุณสมบัติในการคัดนักกีฬาอยู่แล้ว การเป็นนักกีฬาที่ดีนอกจากเทคนิคกีฬากระโดดไกลที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นด้วย เช่น มีวินัยในการฝึกซ้อม หากไม่มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะการมาซ้อมไม่สม่ำเสมอถึงจะเก่งแค่ไหน รู้จักเทคนิคกีฬากระโดดไกลดีแค่หากขาดการซ้อมบ่อย ๆ ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายอยู่แล้ว เมื่อขาดซ้อมมากขึ้นก็ไม่มีแรงจูงใจในการเล่นกีฬา เมื่อกลับมาซ้อมก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายเพราะขาดการดูแลร่างกายที่ดี ขาดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ร่างกายไม่มีความแข็งแรงเหมือนคนที่มาฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ นักกีฬาทุกคนควรรู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง

เมื่อได้เป็นนักกีฬาแล้วไม่ควรปล่อยตัวจนขาดการซ้อมหลาย ๆ ครั้ง เพราะถ้าไม่รู้จักการรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม ถ้าไม่รู้จักการรับผิดชอบก็ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย  เพราะแค่ความรับผิดชอบในการมาฝึกซ้อมยังไม่สามารถรักษาระเบียบวินัยได้ก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักกีฬากระโดดไกลที่ดีได้ รู้แต่เทคนิค แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะขาดวินัยในการฝึกซ้อม และร่างกายไม่มีความพร้อม

นอกจากนี้การใฝ่หาความรู้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน เพราะหากเรามีความใฝ่รู้และอยากพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เราจะพยายามหา และเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อมาปรับปรุงในการฝึกกระโดดไกลให้ดีกว่าเดิม รู้จักเทคนิคกีฬากระโดดไกลอย่างหลากหลายและนำมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมได้จริง เพิ่มคุณภาพในการซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้องรู้จักเชื่อฟังโค้ชเมื่อโค้ชให้ปรับแก้หรือให้คำแนะนำในการฝึก เพราะโค้ชเป็นผู้ที่หวังดีกับเราที่สุดแล้วในการเล่นกีฬา หากไม่เชื่อฟังโค้ชและทะนงตนกว่าตนเก่ง ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาที่ดีได้

ต้องเป็นคนมีเหตุมีผลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะการเป็นนักกีฬากระโดดไกล หากไม่มีความคิดริเริ่มในการทดลองวิธีใหม่ ๆ ในการฝึกซ้อมก็จะทำให้ร่างกายไม่ได้รับการพัฒนา จึงต้องนำเทคนิคมาดัดแปลงในการเล่นเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมในการใช้เป็นเทคนิคประจำตัว หากทำแล้วสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่หากว่าทำแล้วส่งผลเสียมากกว่าผลดี ทำระยะได้ไม่ไกลเท่าที่เคยทำ ก็ต้องลองเปลี่ยนแผนในการเล่นเพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเดิม การออกกำลังกายในท่าใหม่ๆ ก็จำเป็น เพราะการทำท่าที่ไม่เคยทำมาก่อนจะช่วยให้เกิดการเผาผลาญและเกิดการเรียนรู้ในจุดใหม่ของร่างกาย และนี้คือคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬากระโดดไกลที่ควรมี


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *